Про факультет

Сфера IT є найбільш динамічним сектором світової економіки. Сучасне життя неможливо уявити без використання IT-технологій. Саме тому попит на фахівців в цій сфері постійно зростає. Отримання IT освіти гарантує кожному випускнику працевлаштування та високий дохід. Факультет інформаційних технологій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця вже більше ніж 60 років готує найкращих фахівців в галузі IT. Висока якість підготовки фахівців на факультеті інформаційних технологій підтверджується результатами опитувань та незалежними рейтингами

https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2018/

https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2019/

Наші конкурентні переваги:

До складу факультету інформаційних технологій входить 5 кафедр, з яких 4 випускаючі (інформаційних систем, економічної кібернетики та системного аналізу, комп’ютерних систем і технологій, кібербезпеки та інформаційних технологій). На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітніми програмами: “Комп’ютерні науки”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Системний аналіз”, “Кібербезпека”, “Інформаційні системи і технології”, “Технології електронних мультимедійних видань”,“Економічна кібернетика”, спеціальності акредитовані за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Загальний опис факультету

Загалом на факультеті працює 87 штатних працівників та навчається понад 1100 студентів.

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.

Освіта:

у 1997 р. закінчив Харківський Державний економічний університет за спеціальністю “облік і аудит”, у 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами». Доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій. Трудова діяльність: – з 1995 р. по 1996 р. – лаборант кафедри інформаційних систем Харківського Державного економічного університету; – з 1996 р. по 1997 р. – старший лаборант кафедри інформаційних систем Харківського Державного економічного університету; – з 1997 р. по 1999 р. – інженер-програміст ОЦ; – з 1999 р. по 2000 р. – інженер-електронщик 1 категорії; – з 2000 р. по 2002 р. – викладач кафедри аудиту та оподаткування ХДЕУ; – з 2002 р. по 2003 р. – викладач кафедри інформаційних систем ХДЕУ; – з 2003 р. по 2010 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХНЕУ; – з 2003 р. по 2010 р. – заступник декана факультету інформаційних технологій ХНЕУ; – з 2010 р. по 2013 р. – керівник навчального відділу ХНЕУ; – з 2003 р. по теперішній час – доцент кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця; – з 2013 р. по теперішній час – декан факультету інформаційних технологій ХНЕУ ім. С. Кузнеця; Веде підготовку науково-педагогічних кадрів, має аспірантів та підготовлених кандидатів економічних наук. Активно займається науково-методичною роботою. Має більш 50 наукових та методичних праць, з них два навчальних посібника та три монографії. Для контактів звертатися: 61001, Україна, м. Харків, пр. Науки, 9 а, головний корпус, кімната 420. Тел.: (057) 702-18-31; факс: (057) 702-07-17; E-mail: dekei@hneu.edu.ua

Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету

Спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика»

Програма передбачає:

  • підготовку фахівців з високим рівнем знань у галузі інформатики, статистики, управління бізнесом, економіки. Основне завдання програми Бізнес-інформатика – підготовка менеджерів, здатних вирішувати завдання бізнесу, управляти бізнесом за допомогою інформаційних технологій. Діяльність випускників програми пов’язана з підтримкою прийняття рішень, організацією корпоративних систем, реорганізацією та оптимізацією бізнесу.
  • можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Франції) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Університету ім. Люм’єр Ліон 2);
  • важливою складовою програми є стажування на підприємствах та виконання проектів під керівництвом викладачів з подальшим працевлаштуванням в провідних європейських та світових компаніях.

Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві»

Програма передбачає: