124 Системний аналiз

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Системний аналіз», освітня програма «Управління складними системами»:

Випускники бакалаврської програми СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ:

Здатні застосовувати методи оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем; мають ґрунтовні знання в галузі сучасних методів, алгоритмів Data Science, бізнес-аналітики та аналітики ринків, засновані на обробці великих масивів даних (big data), розуміють можливості їх використання для обґрунтування та прийняття рішень в бізнес-економіці, побудови рекомендаційних систем під потреби бізнес-середовища; володіють сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій.

Більш детально про спеціальність 124 Системний аналіз