122 Комп’ютерні науки

ПРО ПРОГРАМУ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Галузь знань:Інформатика та обчислювальна техніка
Освітній ступінь:Бакалавр з комп’ютерних наук
Форма навчання:Денна
Строк навчання:4 роки
Мова навчання:українська, англійська, російська
Перелік конкурсних предметів у 2015 р.:  Українська мова та література;Математика;Іноземна мова

«Мені здається, настають цікаві часи. Ніколи ще не було стільки можливостей робити те, що раніше здавалося просто неймовірним. Зараз найкраща пора, щоб відкривати нову справу, рухати вперед науки, не втрачати контакту з друзями та рідними. І хороші, і погані сторони технічного прогресу дуже важливо обговорювати якомога ширше, щоб його напрямок визначало все суспільство, а не тільки фахівці.» Білл Гейтс

АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Сучасний стан розвитку ІТ-технологій, пов’язаний з необхідністю обробки постійно зростаючих обсягів даних, розвитком мобільних технологій і хмарних обчислень, соціальних медіа та сенсорних пристроїв, потребує висококваліфікованих спеціалістів в галузі комп’ютерних наук. 

Метою бакалаврської програми є підготовка фахівців, що володіють професійними компетентностями у галузі комп’ютерних наук з програмування, інтелектуального аналізу даних, бізнес-інформатики, веб- та мобільних технологій, комп’ютерного графічного моделювання, мультимедіа-програмування, комп’ютерного еколого-економічного моніторингу.

Основні задачі підготовки бакалавра

II. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В МЕЖАХ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ.

Базові концептуальні основи комп’ютерних наук

Компетентності з аналізу, проектування та впровадження

Технологічні та методологічні навички

Інші професійні компетентності

IІІ. СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ БАКАЛАВР ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКАНАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ІV. ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕТНІ ПЕРЕВАГИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

V. ПОСАДИ, ЩО МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ БАКАЛАВРИ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

Бакалаври з комп’ютерних наук можуть займати посади:

VI. МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

Бакалавр з комп’ютерних наук може продовжувати освіту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», на інших освітньо-професійних програмах підготовки магістрів та спільних міжнародних програмах подвійних дипломів, що діють в університеті.

Більш детально про освітню програму “Комп’ютерні науки”